Ready%2520to%2520Kick_edited_edited.jpg

המגרשים שלנו

אחינו, איזה מגרש לשריין לכם היום?

 

מגרש 3X3

%25D7%259E%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A9%2520%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A9%2520%25D7%25A2
 

בא לכם לחזור לזוז אבל רק חלק מהקבוצה יכולה להגיע היום?

מגרש שמשפר זריזות ודיוק של כל שחקן ברחבה.
 במגרש הזה נשחק כדורעף עם זינוקים רכים המשפר את הדיוק 
 או טניס-רגל המשפר את השליטה בכדור.

 
 
מגרש שלוש על שלוש 7.jpg

  מגרשים מתוחמים   
מצע גומי בולם זעזועים
  פתוחים 24/7 
  טפטפות מים לצינון השחקנים
    מידות מגרשים מושלמות למשחקי קט-רגל
   קולר זמין לשתייה
   תאי הלבשה
   תאורת לילה משופרת
   חניה צמודה
  פינות צל וישיבה

 
Wet grass
 

Thanks for submitting!

תמסור את הכדור אלינו
ונחזור אליך

Kdoshei Jassy St 2, Haifa, 3508201, Israel

04-855-0115